Przewodnicząca: dr n. o zdr. Marta Kowalska, Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. n. med. Paweł Kalinowski, Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. o zdr. Urszula Bojakowska-Komsta, Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. n. med. Lucyna Kapka-Skrzypczak, Zakład Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki

mgr Magdalena Matysiak-Kucharek, Zakład Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki

mgr Iwona Łagoda, Zakład Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki

mgr Berta Fal, Zakład Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki

Konrad Kozłowski, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska, Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologii Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Facebook