Nad przebiegiem Konferencji będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Przewodniczący: dr hab. n. med. Paweł Kalinowski, Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska, Katedra i Zakład Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Lucyna Kapka-Skrzypczak, Zakład Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

dr hab. n. o zdr. Paulina Wojtyła-Buciora, prof. Akademii Kaliskiej, Katedra Zdrowia Publicznego, Akademia Kaliska w Kaliszu

dr n. biol. Aneta Klimberg, Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Katedra Higieny i Epidemiologii, Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski, Polskie Towarzystwo Higieniczne, Katedra Higieny i Epidemiologii, Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska, Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. o zdr. Marta Kowalska, Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. o zdr. Urszula Bojakowska-Komsta, Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Facebook