III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku”

konferencja online, 15 grudnia 2021 r.

15 grudnia 2021 roku odbyła się III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku”, która miała formę online. W Wydarzeniu uczestniczyło ponad 35 osób z różnych jednostek naukowych.

Konferencję otworzył dr hab. n. med. Paweł Kalinowski(Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie). Gośćmi Honorowymi Wydarzenia były prof. dr hab. Małgorzata Kowalska ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, która przedstawiła temat pt.: Wpływ błędów selekcji związanych z rekrutacją badanych na wyniki obserwacji epidemiologicznej oraz dr hab. n. o zdr. Paulina Wojtyła-Buciora, prof. Akademii Kaliskiej, która omówiła temat epidemii chorób dietozależnych.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów dotyczące sytuacji zdrowotnej Polaków, chorób cywilizacyjnych i odzwierzęcych, roli szczepień ochronnych, a także higieny żywności i żywienia oraz stosowania suplementów diety. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych oraz przedstawienia własnych wyników badań uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych i doktorskich. Wydarzenie pozwoliło na wymianę myśli i doświadczeń zawodowych naukowców, pracowników ochrony zdrowia i studentów dotyczących problemów higieny oraz epidemiologii zarówno w kraju, jak i za granicą.

Wyniki Konkursu na najlepszą pracę (Komisja konkursowa – dr hab. Paweł Kalinowski, prof. L. Kapka-Skrzypczak i M. Kowalska):

 1. WYSTĄPIENIA SESJA PLENARNA – WYSTĄPIENIA USTNE
 • USTNE:
  1 miejsce – Markery efektu wpływu środowiskowego dymu tytoniowego na serce oceniane metodą angiografii tomografii komputerowej – doświadczenia własne – dr hab. n. med. Paweł Gać, prof. UMW (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), Małgorzata Poręba, Rafał Poręba

  2 miejsce – Poziom aktywności fizycznej i wybranych aspektów stylu życia osób podejmujących rehabilitację po przejściu COVID-19 – mgr Małgorzata Bagińska (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie), Łukasz Tota, Małgorzata Morawska-Tota

  3 miejsce Wiedza i postawy studentów wobec bezdomności – dr n. med. Zdzisława Szadowska-Szlachetka (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Magdalena Greszta, Renata Domżał-Drzewicka, Bożena Krzysiak-Rydel, Agata Krzos, Andrzej Stanisławek
 1. WYSTĄPIENIA DOKTORANTÓW – WYSTĄPIENIA USTNE

  1 miejsceOcena toksyczności in-vitro kropek kwantowych i nanocząstek złota wobec ludzkiej linii komórkowej raka gruczołu krokowego DU145 – mgr Berta Fal (Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie), Krzysztof Sawicki, Lucyna Kapka-Skrzypczak

  2 miejsce – Różnorodność i lekooporność grzybów pleśniowych izolowanych z owoców malin – mgr Ewelina Farian (Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie), Angelina Wójcik-Fatla

  3 miejsce – Aspekty organizacyjne i wyniki programu badań przesiewowych słuchu wśród dzieci klas pierwszych w województwie mazowieckimmgr Weronika Świerniak(Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu), Piotr Henryk Skarżyński, Natalia Czajka

WYRÓŻNIENIE:

Rehabilitacja kardiologiczna w czasie pandemii mgr Iwona Łagoda(Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie), Kamil Banasik, Grzegorz Sobieszek, Lucyna Kapka-Skrzypczak

Lekooporność bakterii z rodzaju Listeria występujących w wodzie z oczyszczalni ścieków komunalnych odprowadzanej do rzeki Warty – mgr inż. Łukasz Pasoń (Politechnika Częstochowska)

 1. WYSTĄPIENIA STUDENTÓW – WYSTĄPIENIA USTNE

  1 miejscePodmiotowe choroby współistniejące – drugie oblicze pandemii COVID-19 – Konrad Kozłowski (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

  2 miejsce – Stosowanie suplementów diety przez kobiety ciężarne – Aleksandra Gilewska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Magdalena Słotwińska, Paweł Kalinowski, Marta Kowalska

  3 miejsce Poziom stresu i umiejętność radzenia sobie z nim wśród osób młodychMagdalena Słotwińska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Marta Kowalska, Urszula Bojakowska-Komsta

WYRÓŻNIENIE: 

– Uzależnienie od żywności, czyli jedzenie, a otyłość Aysheh Al-Shaer (Collegium Medicum UMK)

Analiza wiedzy rodziców na temat szczepień ochronnych – Milena Donizy (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Justyna Agier

Zachowania mające na celu wzmocnienie odporności w okresie pandemii COVID-19 – Agata Wypych-Ślusarska, Martina Grot (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Maciej Nigowski
„Czerniak widoczny jak na dłoni? Niekoniecznie!” – analiza przypadku – Klaudia Jadczak (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), Miłosz Nesterowicz, Mirosław Kozłowski

Nad przebiegiem Konferencji czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Przewodniczący: dr hab. n. med. Paweł Kalinowski, Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska, Katedra i Zakład Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Lucyna Kapka-Skrzypczak, Zakład Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

dr hab. n. o zdr. Paulina Wojtyła-Buciora, prof. Akademii Kaliskiej, Katedra Zdrowia Publicznego, Akademia Kaliska w Kaliszu

dr n. biol. Aneta Klimberg, Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Katedra Higieny i Epidemiologii, Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski, Polskie Towarzystwo Higieniczne, Katedra Higieny i Epidemiologii, Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska, Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. o zdr. Marta Kowalska, Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. o zdr. Urszula Bojakowska-Komsta, Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Organizatorzy:

– Polskie Towarzystwo Higieniczne

– Uniwersytet Medyczny w Lublinie

– Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

 
 

Patronat Honorowy: 

– Polskie Towarzystwo Higieniczne


Facebook