Komitet Organizacyjny:

Przewodnicząca: Dr n. o zdr. Marta Kowalska
Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie
dr hab. n. med. Paweł Kalinowski
Samodzielna Pracownia
Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr n. o zdr. Urszula Bojakowska-Komsta
Samodzielna Pracownia Epidemiologii,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Prof. dr hab. n. med. Lucyna Kapka-Skrzypczak
Zakład Biologii Molekularnej i
Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki
mgr Magdalena Matysiak-Kucharek
Zakład Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki
mgr Magdalena Czajka
Zakład Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki
mgr Iwona Łagoda
Zakład Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki
Konrad Kozłowski
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska
Zakład Rentgenodiagnostyki
Stomatolog. Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Lek dent. Katarzyna Portka
Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatolog. Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr n. med. Magdalena Piskórz
Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatolog. Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Facebook