KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

Przewodniczący:
• dr hab. n. med. Paweł Kalinowski

Członkowie:
• lek. dent. Magdalena Kozek
• dr n. o zdr. Urszula Bojakowska
• dr n. o zdr. Marta Kowalska
• mgr Magdalena Matysiak-Kucharek
• mgr Magdalena Czajka

Facebook