Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Przewodniczący: dr hab. n. med. Paweł Kalinowski
Samodzielna Pracownia
Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Prof. dr hab. n. med. Lucyna Kapka-Skrzypczak
Zakład Biologii Molekularnej i
Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki
Dr hab. n. o zdr. Paulina Wojtyła-Buciora, prof. AK
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Katedra Zdrowia Publicznego
Dr hab. n. o zdr. Angelina Wójcik-Fatla, prof. IMW
Zakład Biologicznych
Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki
Dr n. biol. Aneta Klimberg
Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego
Prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska
Zakład Rentgenodiagnostyki
Stomatolog. Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr n. o zdr. Marta Kowalska
Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie
Dr n. o zdr. Urszula Bojakowska-Komsta
Samodzielna Pracownia Epidemiologii,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Facebook