KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

Przewodnicząca: dr hab. Lucyna Kapka-Skrzypczak

• prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski
• prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska
• dr hab. n. o zdr. Angelina Wójcik-Fatla
• dr hab. n. med. Paweł Kalinowski
• dr n. biol. Aneta Klimberg
• dr n. o zdr. Urszula Bojakowska
• dr n. o zdr. Marta Kowalska

Facebook