4 października 2020 r. – 26 listopada 2020 r. 3 grudnia 2020 r.– zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
do 30 listopada 2020 r. 4 grudnia 2020 r.– zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych oraz posterów naukowych
10 grudnia 2020 r. – II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku”
do 17 grudnia 2020 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
30 czerwca 2021 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 17 grudnia 2020 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook