11 grudnia 2018 roku w Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECO-TECH COMPLEX UMCS w Lublinie (ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin) odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku”. W Wydarzeniu uczestniczyło ponad 42 osoby z 15 różnych jednostek naukowych.

Konferencję otworzył wykład plenarny dr. hab. n. med. Pawła Kalinowskiego (Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie) pt.: Obowiązkowe czy dobrowolne – rola szczepień ochronnych w profilaktyce chorób zakaźnych. Gośćmi Honorowymi Konferencji były też Angelika Wójcik-Fatła, która mówiła o szkodliwych czynnikach biologicznych występujących w środowisku pracy rolników, leśników i weterynarzy oraz Lucyna Kapka-Skrzypczak (Magdalena Czajka, Magdalena Matysiak-Kucharek) przedstawiająca temat pt.: Pestycydy jako środowiskowy czynnik zagrożenia zdrowia dzieci zamieszkałych na obszarach wiejskich.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów dotyczące sytuacji zdrowotnej Polaków, chorób cywilizacyjnych i odzwierzęcych, roli szczepień ochronnych, a także higieny żywności i żywienia. Uczestniczy Konferencji mieli możliwość wysłuchać wystąpień zaproszonych Gości Honorowych oraz przedstawić własne wyniki badań uzyskane w ramach realizacji prac dyplomowych i doktorskich. Wydarzenie pozwoliło na wymianę myśli i doświadczeń zawodowych naukowców, pracowników ochrony zdrowia i studentów dotyczących problemów higieny oraz epidemiologii zarówno w kraju, jak i za granicą.

ArrowArrow
Slider

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:
• Przewodnicząca: dr hab. Lucyna Kapka-Skrzypczak
• prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski
• prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska
• dr hab. n. o zdr. Angelina Wójcik-Fatla
• dr hab. n. med. Paweł Kalinowski
• dr n. biol. Aneta Klimberg
• dr n. o zdr. Urszula Bojakowska
• dr n. o zdr. Marta Kowalska

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
Przewodniczący: dr hab. n. med. Paweł Kalinowski
• lek. dent. Magdalena Kozek
• dr n. o zdr. Urszula Bojakowska
• dr n. o zdr. Marta Kowalska
• mgr Magdalena Matysiak-Kucharek
• mgr Magdalena Czajka
• Ewelina Chodźko
• Kleopatra Kharouf
• Kamil Maciąg
• Monika Maciąg
• Marcin Szklarczyk
• Paulina Szymczyk
• Barbara Wrzyszcz

Patronat Honorowy:
• Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego dr n. biol. Aneta Klimberg

Organizatorem konferencji było:
• Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Lublin

Współorganizatorami konferencji byli:
• Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
• Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
• Zakład Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki
• Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Facebook