II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku”

10 grudnia 2020 r., Lublin/online

Harmonogram konferencji

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną informujemy, że udział w Konferencji będzie możliwy w formie zdalnej. Szczegóły w zakładce Informacje w poszczególnych zakładkach.

Celem Konferencji będzie prezentacja wyników badań i doświadczeń zawodowych naukowców, pracowników ochrony zdrowia i studentów dotyczących problemów higieny i epidemiologii w kraju i za granicą. Zaproszeni prelegenci wprowadzą uczestników Konferencji w problematykę sytuacji zdrowotnej Polaków, natomiast uczestnicy sesji ustnej i posterowej będą mieli możliwość zaprezentowania wyników badań własnych. Zapraszamy również członków studenckich kół naukowych do wygłoszenia prac w sesji studenckiej.
Prace zgłoszone na Konferencję zostaną opublikowane w formie Książki Streszczeń, dodatkowo będzie możliwość publikacji pełnych prac w monografii pokonferencyjnej lub w recenzowanych czasopismach wydawanych przez Polskie Towarzystwo Higieniczne.

Tematyka Konferencji:
• Aktualne problemy higieny i epidemiologii w Polsce
• Rola szczepień ochronnych w zapobieganiu chorobom
• Zagrożenia środowiskowe i ich wpływ na zdrowie jednostki i populacji
• Higiena jamy ustnej i choroby narządu żucia
• Nowe zagrożenia biologiczne i ich wpływ na zdrowie
• Choroby odzwierzęce i ich profilaktyka
• Zaburzenia psychiczne i profilaktyka uzależnień
• Higiena żywności i żywienia
• Choroby cywilizacyjne
• Varia


Gościem Honorowym Konferencji będzie:


dr hab. n. o zdr. Paulina Wojtyła-Buciora, prof. AK – Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Katedra Zdrowia Publicznego
Tytuł wystąpienia: Substancje psychoaktywne jako problem zdrowia publicznego – prezentacja wyników badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół gimnazjalnych w Polsce

dr hab. n. med. Paweł Kalinowski – Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Tytuł wystąpienia: Pandemia SARS-Cov-2 i jej wpływ na epidemiologię chorób zakaźnych w Polsce

WYNIKI KONKURSU:

 1. WYSTĄPIENIA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH
 • USTNE:
  1 miejsce– Czy można zatrzymać epidemię krótkowzroczności? – Anna Matysik-Woźniak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Aleksandra Czarnek-Chudzik, Robert Rejdak
  2 miejsce – Choroby neurodegeneracyjne – rola badań immunohistochemicznych w diagnostyce – Beata Cichacz-Kwiatkowska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Joanna Sekita-Krzak, Marta Lis-Sochocka, Patrycja Chylińska-Wrzos, Barbara Jodłowska-Jędrych
 • POSTER:
  1 miejsce– Wpływ nanocząstek srebra i wielościennych nanorurek węglowych na przerzutowanie nowotworów złośliwych – Magdalena Matysiak-Kucharek (Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie), Magdalena Czajka, Lucyna Kapka-Skrzypczak
  2 miejsce – Pestycydy fosforoorganiczne oraz ich metabolity jako czynniki środowiskowe sprzyjające rozwojowi otyłości – Magdalena Czajka (Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie), Magdalena Matysiak-Kucharek, Lucyna Kapka-Skrzypczak
 1. WYSTĄPIENIA DOKTORANTÓW
 • USTNE:
  1 miejsce– Występowanie chorób alergicznych u dzieci w województwie śląskim – Malwina Respondek (Śląski Uniwersytet Medyczny)
  2 miejsce – Aktywność enzymatyczna grzybów pleśniowych izolowanych z owoców – Ewelina Farian (Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie), Grażyna Cholewa, Alicja Cholewa, Angelina Wójcik-Fatla
  3 miejsce – Wpływ stresu przewlekłego z zastosowaniem różnorodnych, niespodziewanych i niemożliwych do uniknięcia bodźców stresowych na struktury hipokampa – badania histologiczne – Joanna Sekita-Krzak (Uniwersytet
  Medyczny w Lublinie), Tomasz Łupina, Beata Cichacz-Kwiatkowska, Leszek Czajkowski, Iwona Żebrowska-Łupina
  Wyróżnienie – Zakażenia układu moczowego – epidemiologia i wyzwania współczesnej terapii – Filip Bielec (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Dorota Pastuszak-Lewandoska
 • POSTER:
  1 miejsce– Cytotoksyczny wpływ nanocząstek metalicznych na ludzkie komórki raka gruczołu krokowego – Berta Fal (Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie), Magdalena Matysiak-Kucharek, Lucyna Kapka-Skrzypczak
  2 miejsce – Nowoczesny model leczenia i rehabilitacji chorych z niewydolnością serca – opis przypadku – Iwona Łagoda (Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie; Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie), Kamil Banasik, Grzegorz Sobieszek, Lucyna Kapka-Skrzypczak
 1. WYSTĄPIENIA STUDENTÓW
 • USTNE:
  1 miejsce– Wczesna diagnostyka raka płaskonabłonkowego błony śluzowej jamy ustnej – Klaudia Lewandowska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Grzegorz Mazurek (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Karolina Thum-Tyzo
  2 miejsce – Walka z obowiązkiem szczepień – analiza komentarzy przeciwników szczepień na Facebooku – Krzysztof Klimiuk (Gdański Uniwersytet Medyczny), Karolina Biernacka, Łukasz Balwicki
  3 miejsce –   Cichy zabójca pod lupą – Co wiemy o diagnostyce laboratoryjnej zaczadzeń? – Konrad Kozłowski (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
  Wyróżnienie – Uwarunkowania postaw wobec lockdown’u w trakcie pandemii COVID-19 z perspektywy studentów uczelni medycznych. Badania pilotażowe – Katarzyna Klimek (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Emilia Nowak, Piotr Pawłowski, Aneta Kościołek, Klaudia Jakubowska
 • POSTER:
  1 miejsce– Finlandia – kraj bez antyszczepionkowców – Natalia Koszelewska  (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Piotr Szymczyk / Opiekun pracy: dr Marta Kowalska
  2 miejsce – Odra – stan zaszczepienia populacji w Polsce – Alicja Rzeźnik, Urszula Bojakowska-Komsta (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) / Opiekun naukowy pracy: dr n. o zdrowiu Urszula Bojakowska-Komsta
  3 miejsce –   Systemy szczepień ochronnych w wybranych krajach – Aleksandra Drabik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Kinga Szostak, Aleksandra Sienkiewcz / Opiekun pracy: dr hab. Paweł Kalinowski
  Wyróżnienie 1 – Sytuacja epidemiologiczna krztuśca w Polsce – Piotr Szymczyk (Studenckie Koło Naukowe przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii), Aleksandra Drabik / Opiekun pracy: dr hab. Paweł Kalinowski
  Wyróżnienie 2 – Zakupoholizm – uzależnienie behawioralne XXI wieku  Adrianna Biecka (Śląski Uniwersytet Medyczny), Mikołaj Wyrzykowski, Krzysztof Kuźma, Anna Knapik, Beata Kocyan, Grzegorz Brożek
  Wyróżnienie 3 – Suplementacja kobiet w ciąży – Aleksandra Sienkiewicz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Angelika Joniec, Michał Marzec / Opiekun pracy: dr Marta Kowalska
  Wyróżnienie 4 – Wybrane zachowania i zaburzenia zdrowotne oraz sposób odżywiania się dorosłych kobiet z insulinoopornością (IR) i zespołem policystycznych jajników (PCOS) – Katarzyna Stańczyk (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Agnieszka Kolmaga, Monika Burzyńska
  Wyróżnienie 5  – Znajomość symptomów i ryzyko wystąpienia zaburzeń odżywiania wśród uczennic szkół podstawowych ze środowiska wiejskiego i miejskiego – Małgorzata Bagińska (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie), Małgorzata Morawska-Tota, Maria Gacek

Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


OrganizatorWspółorganizatorzy

 
 

Facebook