III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku”

konferencja online, 15 grudnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na obecną sytuację spotkanie przybierze formę online. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim uczestnikom, członkom Komitetu Naukowego i Gościom Honorowym możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej integracji.

Celem Konferencji będzie prezentacja wyników badań i doświadczeń zawodowych naukowców, pracowników ochrony zdrowia i studentów dotyczących problemów higieny i epidemiologii w kraju i za granicą. Zaproszeni prelegenci wprowadzą uczestników Konferencji w problematykę sytuacji zdrowotnej Polaków, natomiast uczestnicy sesji ustnej będą mieli możliwość zaprezentowania wyników badań własnych. Zapraszamy również członków studenckich kół naukowych do wygłoszenia prac w sesji studenckiej.
Prace zgłoszone na Konferencję zostaną opublikowane w formie Książki Streszczeń, dodatkowo będzie możliwość publikacji pełnych prac w monografii pokonferencyjnej lub w recenzowanych czasopismach wydawanych przez Polskie Towarzystwo Higieniczne.

Tematyka Konferencji:
• Aktualne problemy higieny i epidemiologii w Polsce
• Rola szczepień ochronnych w zapobieganiu chorobom
• Zagrożenia środowiskowe i ich wpływ na zdrowie jednostki i populacji
• Higiena jamy ustnej i choroby narządu żucia
• Nowe zagrożenia biologiczne i ich wpływ na zdrowie
• Choroby odzwierzęce i ich profilaktyka
• Zaburzenia psychiczne i profilaktyka uzależnień
• Higiena żywności i żywienia
• Choroby cywilizacyjne
• Varia


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


prof. dr hab. Małgorzata Kowalska, Katedra i Zakład Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych SUM w Katowicach
Tytuł wystąpienia: Wpływ błędów selekcji związanych z rekrutacją badanych na wyniki obserwacji epidemiologicznej

dr hab. n. o zdr. Paulina Wojtyła-Buciora, prof. Akademii KaliskiejKatedra Zdrowia Publicznego, Akademia Kaliska w Kaliszu
Tytuł wystąpienia: Substancje psychoaktywne jako problem zdrowia publicznego

OrganizatorPatronat HonorowyWspółorganizatorzy

 
 

Facebook